Driftinformation

IS Tools utvecklar och förbättrar kontinuerligt molntjänsten. Förutom ny funktionalitet och förbättrad prestanda är det av största vikt att vi alltid håller våra miljöer uppdaterade och skyddade. Tredjeparts programvaror uppdateras allt mer frekvent och därför behövs fortlöpande underhållsarbete i våra miljöer. I så stor utsträckning som möjligt gör vi detta underhållsarbete på ett sådant sätt att våra användare inte påverkas men vissa åtgärder är inte möjliga utan ner tid. Tjänstens tillgänglighet är hög men jobbar vi för att bli ännu bättre.

Servicefönster

Nedan visas servicefönster för tjänsten. Tiden anges som centraleuropeisk tid med sommartid. Dessa nyttjas endast vid behov.
Onsdagar 21:30 till 21:45
Mindre uppdateringar som till största delen rör driftsmiljön och tredjeparts programvaror. Annonsering på inloggningssidan från och med klockan 16:00 på onsdagen.
Andra och fjärde söndagen varje månad 18:00 till 21:00.
Uppgraderingar och större uppdateringar. Annonsering på inloggningssidan från och med klockan 12:00 på torsdagen innan.

Service Status

Service Uptime

demo01.istools.com
2021-01: 100%
2020-12: 99.97%
2020-11: 99.78%
2020-10: 99.86%
fiberx.istools.com
2021-01: 100%
2020-12: 99.97%
2020-11: 99.78%
2020-10: 99.86%