Funktion i

Release Notes

Schemalägg kundarbeten

Denna schemaläggningsmodul är ett paketerat exempel på ett användarfall för möjliggörande av utlokaliserad platformsfunktionalitet med hjälp av vårt API.

Schemaläggning eller besöksbokning kan bli ett stort administrativt arbete när flera olika platser ska besökas, exempelvis när fiberutrustning ska installeras hos slutkund.

Med denna tjänst kan slutkunden välja mellan de tillgängliga tider baserat på antal tekniker, område och kalender, vilket sparar tid och ger kunden ökad valfrihet.

Nedan visas ett skärmklipp från ett exempelscenario där en slutkund får välja tillgängliga tider baserat på arbetets schemalagda tid.

Screenshot Booking

Tidsschemat kan bero på efterfrågad tjänst, exempelvis:

  • installation typ A kan vara ett 2h jobb
  • installation typ B kan vara ett 4h jobb
  • installation i region R kan bli ett 6h jobb oavsett typ

För slutkunden i ett sådant exempel presenteras tillgängliga tider baserat på både tjänst och region/plats.

Denna tjänst konfigureras med följande steg:

  • konfigurering av tillgängliga tider
  • konfigurering av mottagare
  • distribuering av inbjudan till val av tid

Det är enkelt att låta systemet skicka meddelanden så snart val av tid sker. Affärslogik kan därefter användas för att låta valet ingå i ett arbetsflöde, såsom att skapa en arbetsorder och schemalägga ett team eller en tekniker.