Funktioner

IS Tools har ett antal färdiga funktionsblock, eller moduler, som är enkla att använda, utan att du behöver kunna skriva kod. Blocken låter dig skapa en tjänst med stor frihet, men säkerställer att applikationen blir robust och säker. För att en applikation ska bli klar att användas behöver endast blockens datamodell och formulär färdigställas, vilket gör att en pilot kan bli klar väldigt snabbt. Övriga funktionsblock är valfria.

Data­modell

Tjänster som skall spara strukturerad data behöver en datamodell som är anpassad till det behov som applikationen ska stödja. En datamodell består av tabeller och fält, precis som i ett kalkylark. Läs mer om datamodellering här.

Formulär

Med IS Tools kan administratören enkelt skapa formulär genom att dra-och-släppa fält från datamodellen som man vill ha i formuläret. Formulär kan skapas och justeras när som helst.

Rapporter

För att skapa en rapport används en rapportguide, även det görs helt utan behov av att kunna programmera. Rapporterna kan sedan köras av användare med behörighet, men även schemaläggas med klarnotis via epost.

Behörig­hets­styrning

En väl fungerande samarbetstjänst låter användare läsa och skriva rätt data. IS Tools har ett ramverk för behörigheter, som går att justera på detaljnivå.

Affärs­logik och regler

Logik och regler kan användas för att förbättra och förhöja värdet av en tjänst. Med logik och regler kan uppgifter automatiseras, vilket kan spara mycket tid. Modulen kan även användas för att kommunicera med användare.

Stöd för mobila enheter

Mobila enheter fungerar på samma sätt som en vanlig dator - med webbläsare. Meny och formulär anpassas med HTML5, vilket möjliggör arbete även på en mobiltelefon eller surfplatta.

API

Vårt REST API (Application Program Interface) gör det enkelt att integrera IS Tools med andra affärssystem. Varje API-anrop lyder rättigheter likt de som finns för vanliga användare, vilket ger möjligheten att kontrollera tillgång till din information exakt och säkert.

Inbyggd funktionalitet

Alla tjänster byggda med IS Tools får en mängd funktionalitet utan extra kostnad. Säkerhet, krypterad data, backup, öppet API, dataimportmöjlighet via Excel är bara några exempel på infrastrukturella funktioner som kommer automatiskt. Utöver vad du själv bygger, så får dina tjänster även funktioner för att administrera användare, menyer, formulär, data och mycket mer.