Historik

IS Tools bildades 2003 från en idé som ledde till en avknoppning från ett konsultbolag. I konsultbolaget upptäcktes ett olöst problem: Bolagets kunder hade en förändringstakt som ökade allt snabbare. Samtidigt ökade kundernas behov av IT-stöd till sina affärsprocesser. 
Kunderna levde med ständiga förändringskrav på IT-systemen vars utveckling fördröjde företagens möjligheter att förnya sig och förändras. Dessutom kostade IT-utvecklingen mycket pengar. Den insikten ledde till en idé om att utveckla en ny typ av IT-plattform där kunderna själva, utan beroende av IT-specialister, snabbare kunde få fram körklara IT-applikationer. På senare tid har plattformstypen blivit mer känd och analysföretaget Gartner har definierat produktområdet som ’Application-Platform-as-a-Service’.