IT från fältet till styrelserummet

Den stora utmaningen som många företag står inför idag är att digitalisera arbetet ute på fältet. Frågan är hur vi får ut IT på fältet? Eller rättare sagt hur får vi in digital information från fältet på ett smart sätt?

Färska siffror visar att 77% av företagen använder någon form av lokal lösning som inte är skalbar, eller Excel, vilket förstås försvårar både kontroll, effektivitet och framför allt kundvård. Kan din ledningsgrupp svara på varför 15 installationer gick fel förra veckan eller vad som ska hända i nästa steg direkt när kunden frågar? Och kan dina fältarbetare ta fram information om vad som har gjorts hittills?

Ladda ned hela artikeln här