Därför måste landsbygden digitaliseras

Därför måste landsbygden digitaliseras

Per Ödling, professor i telekommunikation på Lunds universitet, är tydlig med vikten av att även landsbygden digitaliseras. Han anser att Sverige slits isär om inte landsbygden får ta del av de värdeökningar som en digitalisering innebär.

Varför behöver landsbygden digitaliseras?
– Digitalisering medför enorma värdeökningar. Produktion av varor och tjänster blir effektivare, nya tjänster och produkter uppstår och vår livsstil får nya inslag och möjligheter. Allt detta måste komma landsbygden till del, annars slits landet isär, säger Per Ödling.

Vad är det som gör det essentiellt för landsbygdens överlevnad?
– Digitaliseringen är en industriell revolution och ett kliv från en livsstil till en annan. Om storstaden tar det klivet men inte landsbygden så kommer det att driva på urbaniseringen. Många kommer att välja att bo i "framtiden", istället för att stanna kvar i det gamla. Men det är ingen naturlag att storstaden ska driva digitaliseringen och ligga före. Vi måste sträva efter att landsbygden ska ta täten! Lyckas vi med det kan vi få både storstadens och landsbygdens fördelar.

Vad innebär en digitalisering för landsbygden?
– Effekterna är värdeökningar, ökad effektivitet, massor av nya tjänster, en del nya produkter och nya sysselsättningar. Exakt vad digitaliseringen består av är svårt att beskriva i punkter, den kryper in och förändrar överallt. Men en speciellt intressant egenskap för landsbygden är att avståndens betydelse minskar eller upphör. Tjänster kan produceras och konsumeras var som helst. Självkörande elektriska fordon minskar transportkostnaderna ungefär en faktor tio, nära nog eliminerar miljöpåverkan och realiserar nollvisionen, trafiken blir säker. Och när avstånden plötsligt inte spelar någon roll, hur många kommer då att välja staden före landsbygden? Säkert fortfarande många, men inte i närheten av så många som idag.

Vilka utmaningar innebär själva digitaliseringen?
– Det finns många. Vi behöver ta ett enormt kompetenskliv och få med så många som möjligt i det så vi inte får en kompetensklyfta. Digitaliseringen är ju också en investeringsprocess och för den behövs kompetens, kapital och beslutsamhet. Finns det mer av dessa på landsbygden än i storstaden? Kompetens – kanske, kapital – nej, beslutsamhet – ja!

Vad är det som försvårar för att utbyggnaden ska ske?
– Utbyggnad? Digitaliseringen är inte en enkel "utbyggnad" utan mycket mer komplex och allomfattande. Den förutsätter dock att tillgången till kommunikationstjänster är mycket god.

Vad händer om landsbygden inte digitaliseras?
– Om inte vi klarar av landsbygdens digitalisering så dör landsbygden sotdöden, den avfolkas och vi skapar politisk instabilitet. Trump och Brexit röstades fram av landsbygderna i USA och Storbritannien efter att dessa eftersatts under lång tid. Folk blev arga och förlorade framtidstron. Populismen, för att inte säga fascismen, breder i en sådan situation ut sig. Demokratin monteras ner och vi ser en högst oroande utveckling i Polen, Ungern, Rumänien, Turkiet, USA och många fler länder. Om vi vill att demokratin ska överleva i Sverige så måste vi ta tag i landsbygdens digitalisering nu och det med kraft.

Hur lång tid har vi på oss?
– Samma typ av modellarbete som vi förutspådde Trump med, två år före Trump, antyder att om två mandatperioder måste vi ha skapat betydande framtidstro på landsbygden. Annars påbörjas kanske en demontering av demokratin på liknande sätt som i Polen.

Varför tar digitaliseringen så lång tid?
– Vi har en skrämmande kompetensbrist på alla politiska nivåer och en väldig storstadscentrering på nationell nivå, där ofta Mälardalens regionalpolitik lyfts upp och görs till svensk lag, typ strandskyddet. Jag hör också uttalanden som: "Om Sveriges BNP ska växa 3 procent så måste Stockholms växa 6 procent"; och liknande som baseras på gamla teorier och tankar. Digitaliseringen ändrar näringslivslogiken och möjliggör helt andra utvecklingslinjer än exempelvis gammal nationalekonomi pekar ut. Vi har också massor av opinionsbildare och minst ett riksdagsparti som romantiserar någon slags bild av det förflutna, vilket håller tillbaka landsbygden och låter storstaden dra ifrån. Det finns även starka, inbyggda motstånd. Ta de nya vårdcentral-på-nätet-tjänsterna som kommit som är fantastiska för personer som har stora avstånd att överbrygga. Dessa möts av en väldig massa gnäll från det gamla systemet, dels för att det är något nytt, dels för att det blottlägger brister i det gamla.

Hur stort ansvar ligger på staten och hur stort ansvar ligger på privata aktörer?
– Om något kan skapas eller lösas utan det offentligas inblandning är det alltid snabbast. Men det ligger ett enormt ansvar på staten. Dels får staten sluta ställa sig i vägen för landsbygdens utveckling genom beslut som bara fungerar för Mälardalen, dels så måste man inse att "marknaden" alltid tar tag i de befolkningstätaste områdena först. Det håller inte att lämna över kritiska funktioner till marknaden och låta dem komma sist till landsbygden. God mobilkommunikation är ett exempel.

När tror du att landsbygden kommer att vara digitaliserad?
– Mycket kommer att ha skett om en och en halv mandatperiod! Dels för att det finns mycket teknik som är nästan färdig att komma landsbygden till godo, såsom självkörande fordon, dels för att vi måste ha åstadkommit riktigt mycket tills dess för att få behålla vår demokrati.

Nyheter

Att som IT-konsult utveckla en lösning som gör behovet av konsulter ännu mindre, kan tyckas korkat. Men faktum är att det var precis den vägen Johan Barrebo, grundare och vd för IS Tools, valde att gå.
– Vi har nu lyckats etablera oss ute i Europa och jag ser att vi har stora möjligheter att ta en större del av marknaden även utomlands, säger han.

Ökad tillväxt innebar fler processer och mer information som skulle hanteras. För Eltel var situationen inte helt friktionsfri. Då infördes en molntjänst som kunde utvecklas i takt med företaget och ge kontroll på alla detaljer.
– Numera tar vi beslut baserade på fakta och statistik, inte på goda antaganden, säger Per Schjelderup från Eltel.

FTTH-konferensen i Valencia var startskottet för IS Tools expandering utomlands. Vi tog ett snack med Johan Wengelin, försäljningschef på IS Tools, för att kolla hur läget var efter konferensen och ta reda på varför IS Tools kommer att lyckas ute i Europa.

Sidor