Tur, tajming och talang banade väg för IS Tools

Att som IT-konsult utveckla en lösning som gör behovet av konsulter ännu mindre, kan tyckas korkat. Men faktum är att det var precis den vägen Johan Barrebo, grundare och vd för IS Tools, valde att gå.
– Vi har nu lyckats etablera oss ute i Europa och jag ser att vi har stora möjligheter att ta en större del av marknaden även i resten av världen, säger han.


IS Tools är idag ett företag med kunder både i Sverige och utomlands. Hela affärsidén bygger på en IT-plattform där IT-applikationer kan skapas helt utan att tidsödande, kostsam och riskabel programmering behövs. Kunden kan själv väva samman komplexa processer och skapa struktur. De kan även enkelt styra vilka användare som kommer åt vilken data. – Vi har hela tiden varit trogna idéen att kunden självbetjänar sin IT och vi hjälper dem att göra det. På så sätt blir inte kunden beroende av en trögrörlig organisation. Du slipper fylla i otalet specifikationer och beställningar för att sedan vänta i månader på något resultat. Hos oss har kunden direkt påverkan, förklarar Johan Barrebo, grundare och vd för IS Tools, och fortsätter:
– Våra kunder utvecklar sina egna system med egen personal eller externa konsulter. Vi tror på att kunden själv känner sitt företag och dess behov bäst. Vi finns så klart i bakgrunden hela tiden för att hjälpa till om det behövs.

Johan Barrebo
Utvecklade IT-lösning i motvind
IS Tools bildades 2003. Johan hade fram tills dess drivit ett företag som utvecklade ett informationssystem för företag inom svenska basindustrin. Systemen fungerade som spindeln i nätet mellan processer och ekonomisystem och samlade ihop data som gav kunderna rätt information och resultat.
– Vi märkte snabbt att systemen vi byggt behövde byggas om. Det kom hela tiden nya krav på grund av ändrade affärsprocesser eller för att nya funktioner behövdes. Visst var det bra ur konsultperspektiv, men jag kunde inte släppa tanken på att göra systemet mer flexibelt så att ändringar kunde göras mer effektivt, säger Johan.
I början av 2000-talet började företagens användning av IT-tjänster att öka. Parallellt skedde utvecklingen i samhället mycket fortare, vilket skapade en efterfrågan på lättföränderliga IT-system. Samtidigt sprack IT-bubblan. Johan tappade uppdrag men hade omkring tio anställda.
– Där och då bestämde vi oss på att satsa. Vi hade en idé vi trodde på och under ett par år utvecklade vi grunden till vad som är vår plattform idag, minns han.

Perfekt lösning för flexibilitet
I samband med att 3G-utrullningen i världen satte fart fick IS Tools en förfrågan om ett nytt system som skulle underlätta arbetet med utbyggnaden.
– Vi var rätt ute med vår nya plattform och hade både tur och tajming. Under det arbete som följde med utveckling av systemet förstod vi att vi inte skulle driva vår produkt som ett tjänsteföretag och startade då IS Tools, berättar Johan.
3G-utrullningen blev ett lyckokast. IS Tools fick ett världsledande telekomföretag som kund. Kunden ersatte cirka 50 stycken dåvarande IT-system med det nya, flexibla från IS Tools som enkelt kunde anpassas till de regler och behov som fanns i det landet där arbetet skulle utföras.
– Vi har under åren testat en del olika branscher men numera valt att främst fokusera på mobil- och fiberutbyggnaden. Den är föränderlig, berör stora geografiska områden och har behov av att kunna styra och ha kontroll över behörighet till alla delar av systemet. Det passar vår produkt perfekt, säger Johan.

Framtidens IT-system
Johan tycker sig se en trend där företag allt mer har insett fördelarna med ett flexibelt och anpassningsbart IT-system.
– För tio år sedan investerades massor av pengar i ett enda ekonomisystem. Idag har företagen insett att de systemen blir för tröga och oföränderliga. Men förändringen tar tid. Systemen är enorma investeringar och kan inte bara kastas ut. Däremot dyker det upp enklare, hårt nischade mobilappar. De är ofta bra på det de gör, men är spetsiga och kan inte täcka större kundbehov. De blir perfekta komplement till vår plattform som är mer generell.
Utmaningen för IS Tools framöver ligger just i att få företag att se hur pass flexibel deras lösning är.
– Vi är ett litet bolag med en lösning för stora kunder. Ibland är det svårt att slåss mot de stora drakarna. Men å andra sidan var det som en av våra kunder sa: Vi är för små för att ha råd att vara nonchalanta. Vilket i sig är en styrka, säger Johan.
Läs mer om IS Tools historik och var företaget är idag. Eller ännu hellre: hör av dig så bokar vi in ett möte där vi kan berätta allt för dig.