Nu satsar IS Tools på Europa

FTTH-konferensen i Valencia var startskottet för IS Tools expandering utomlands. Vi tog ett snack med Johan Wengelin, försäljningschef på IS Tools, för att kolla hur läget var efter konferensen och ta reda på varför IS Tools kommer att lyckas ute i Europa.

Hur var FTTH-konferensen i Valencia?
Den var väldigt lärorik. Vi närvarade på flera seminarier och fick en bra inblick hur långt FTTH har tagit sig i Europa. Vi fick återigen bekräftat att Sverige ligger långt fram och att företag i Europa behöver hjälp med it-stöd för utrullning och dokumentation. Det var också intressant att vårt koncept att inte ha kostym utan gula tröjor och fotbollstema togs emot väl. Det gjorde att vi fick många besökare.

Vilka intressanta möten kan du berätta om?
Vi träffade människor från hela Europa: Frankrike, England, Spanien, Tyskland, Italien och många fler. Alla stod i startgroparna med nya stora projekt. Ett par guldkorn tar vi absolut med oss hem.

Hur var intresset för IS Tools? Vilka frågor fick ni?
Intresset var stort, vilket kändes jätteroligt. Det blev tydligt att alla är i behov av ett it-stöd för utrullning, eftersom det är många hushåll, underentreprenörer och personal att hålla reda på. Många inser att Excel och Dropbox inte räcker till. De flesta frågor vi fick handlade om projektstöd och dokumentation, något som vårt it-stöd hanterar väl.

Vilka skillnader finns det mellan Sverige och Europa?
Det finns två aspekter som är rätt självklara. Dels så är det olika klimat vilket gör den fysiska aspekten av utrullning olika. Den andra är hur varje land har sina lagar, tillstånd, etcetera, vilket man som företag måste förhålla sig till. För oss är detta bara bra då vi med fördel och på ett enkelt sätt kan anpassa vårt system till detta.

Hur lyckas man få till bra kommunikation med exempelvis underentreprenörer?
En viktig del i vårt IT-stöd är att du kan bestämma vem som ska få se vad och vad den personen ska få göra. I vårt system kan alla underentreprenörer få tillgång till sina uppgifter utan att se andras information.

Vad är er styrka?
Det finns tre saker som jag vill lyfta fram. Den första har redan nämnts: Hantering av underentreprenörer. I vårt verktyg kan du gå så långt att du kan börja benchmarka dem mot varandra. Vem gjorde vad och hur effektiva var de? Du får ett verktyg där hanteringen av underentreprenörerna förenklas och kontrolleras.

Den andra är automationen: I en utrullning av FTTH så är det en process med kanske tre till fem personer inblandade i en kedja. Detta går att automatisera. När den första personen är klar skapas nästa arbetsorder till person nummer två med automatik i vårt IT-stöd. Tidsspillet minskar och noggrannheten ökar. Olika rapporter går också att få ut automatiskt, exempelvis en progressrapport. I realtid.

Det tredje är dokumentation: Allt som görs i systemet sparas mot ett objekt, exempelvis en slutkund. Vid behov kan allt fås fram vid rätt tidpunkt eller för supportärenden längre fram, såsom persondata, arbetsdata, bilder, GPS-data, dokumentation eller supportärenden.

Hur kommer ni nu att satsa utanför Sverige?
Vi har redan exporterat vår tjänst inom Telecom till utlandet. Nu vill vi göra samma sak med Fiber. Vi har i dag 50 procent av marknaden i Sverige och är väl bevandrade med processerna och fallgroparna. Startskottet för vår expansion var mässan i Valencia. Vi kommer initialt att följa upp de möten och kontakter vi fick på mässan samt att vi kommer ta rygg på våra kunder som också har expansionsplaner.