Vårt supportverktyg

Behöver du rapportera ett fel, föreslå en förbättring eller ställa en fråga om din IS Tools applikation?

På denna sida beskriver vi hur du kan skapa ärende i vårt supportverktyg.

Vi beskriver också följande funktioner

Skapa ärende

1. Logga in

Logga in till supportverktyget här. Efter inloggning öppnas formuläret Skapa ärende, vilket ser ut som bilden nedan. Create issue form

2. Skapa post

  • Med referens till bilden ovan - i Skapa ärende-formuläret 1, klicka på skapa-knappen 2 i Detaljer och ange önskad information.
  • I Detaljer, klicka på spara-knappen 3

3. Återge beskrivning

  • Med referens till bilden ovan - i Beskrivning, klicka på redigera-knappen 3 och redogör för detaljer kring problemet. Exempelvis för vilket formulär, fält eller post felet uppstår, eller vilken roll och användare det avser samt om det finns ett felmeddelande
  • Återvänd till Detaljer och klicka på spara-knappen 3

Ärendet är nu skapat. Observera att ett e-postmeddelande kommer att skickas till dig när ärendet skapats, samt när ärendet uppdateras med en kommentar.

Bifoga bilder

  • Med referens till bilden ovan - klicka på skapa-knappen 4, och sedan på uppladdnings-knappen 4
  • Klicka därefter på spara-knappen 4

Formattera text

Markdown kan användas för att formattera din beskrivning eller kommentar. Bilden ovan gjordes med följande format:
**Just a question:** -bold
* Charts -bullet
# Bar chart form -heading 1
## 3rd Section -heading 2
[here](https://www.example.com) -hyperlink
*another format* -italic

Följ upp ärende

Med formuläret View issue kan du följa upp och lägga till flera bilagor för befintliga ärenden. För att kommentera ett befintligt ärende:

  • Klicka på skapa-knappen i Kommentarer
  • Klicka därefter på redigera-knappen i samma sektion
  • Spara slutligen med spara-knappen i samma sektion

Ärenden kan också följas upp med formuläret View all issues, där samtliga ärenden visas i en tabell. En snabb överblick ges i diagrammet som visar ärenden per status. Filter kan användas för att visa ett särskilt urval, såsom ärenden i en viss status.