Tips

API - översikt

En översiktlig information kring api, interface och maskinstyrd informationshantering.

Läs mer

PDF av flera tabeller

Här beskrivs en arbetsgång med hjälp av manualtexten, baserat på ett exempel från telekomvärlden.

Läs mer

Schemalagd automatik

Sedan Spring Release 2018 är det möjligt att med större precision schemalägga automatik.

Läs mer

Data­skydds­förordningen

Översiktlig information avseende dataskyddsförordningen i relation till IS Tools

Läs mer

Sökfält IQL

Sökfält kan användas med IQL för att snabbt söka i flera fält över flera paneler samtidigt.

Läs mer

API - exempel

Exempel kring utveckling av interface eller annan maskinstyrd hantering.

Läs mer

IQL

IQL är IS Tools uttrycksspråk eller syntax för avancerade filter och logik.

Läs mer

Genväg till menyval

Genväg till menyval i applikationsmenyn.

Läs mer

Större textstorlek

Standardfunktionalitet i webbläsaren kan användas för förstoring, eller zoom.

Läs mer

Data­skydds­förordning­en - guide

Denna artikel är skriven som en guide till hur man lämpligen konfigurerar en applikation innehållande PII.

Läs mer