Tips

Större textstorlek

Standardfunktionalitet i webbläsaren kan användas för förstoring, eller zoom.

IQL

IQL är IS Tools uttrycksspråk eller syntax för avancerade filter och logik.

Rita kryssrutor

Ett exempel på hur man kan rita kryssrutor i Jaspersoft Studio

PDF av flera tabeller

Här beskrivs en arbetsgång med hjälp av manualtexten, baserat på ett exempel från telekomvärlden.

API - översikt

En översiktlig information kring api, interface och maskin­styrd informations­hantering.

API - exempel

Exempel kring utveckling av interface eller annan maskinstyrd hantering.

Fälttyper och förhands­granskning

Hantering av vissa fält­typer för att arbeta med förhands­granskning

Excel VBA Makro

Säkerhetsvarning vid öppning av Excelrapport med makro

Schemalagd automatik

Sedan Spring Release 2018 är det möjligt att med större precision schemalägga automatik.

Genväg till menyval

Genväg till menyval i applikations­menyn.