Tips

Data­skydds­förordning­en - guide

Denna artikel är skriven som en guide till hur man lämpligen konfigurerar en applikation innehållande PII.

Läs mer

Större textstorlek

Standardfunktionalitet i webbläsaren kan användas för förstoring, eller zoom.

Läs mer

Genväg till menyval

Genväg till menyval i applikationsmenyn.

Läs mer

Data­skydds­förordningen

Översiktlig information avseende dataskyddsförordningen i relation till IS Tools

Läs mer

Sökfält IQL

Sökfält kan användas med IQL för att snabbt söka i flera fält över flera paneler samtidigt.

Läs mer

IQL

IQL är IS Tools uttrycksspråk eller syntax för avancerade filter och logik.

Läs mer

API - översikt

En översiktlig information kring api, interface och maskinstyrd informationshantering.

Läs mer

API - exempel

Exempel kring utveckling av interface eller annan maskinstyrd hantering.

Läs mer

Schemalagd automatik

Sedan Spring Release 2018 är det möjligt att med större precision schemalägga automatik.

Läs mer