Tips

Genväg till menyval

Genväg till menyval i applikationsmenyn.

Skrivskyddade fält i helsvart

Skrivskyddade fält visas idag annorlunda, för att användaren ska se vad som går att ändra och ej.

Bookmarklet och rapportmappar

Ett förbättringsförslag håller på att ta form för formuläret visa rapporter. Till dess förslaget produktionssätts kan bookmarklets användas.