API - översikt

I diskussioner kring integration finns flertalet detaljer och begrepp som används. Vi erbjuder nedan som en översiktlig information kring api, interface och maskinstyrd informationshantering.

Begrepp

API
Förkortning av Application Programming Interface, vilket i IS Tools fall är en samling endpoints för maskinell informationshantering. Det finns en mängd olika typer och teknologier för API, och det IS Tools erbjuder är ett REST-baserat Web API.
Endpoint
En endpoint är en kommunikationskanal med på förhand definierade parametrar och format (både på det som efterfrågas och det som returneras).
Interface
Ett interface är en mjukvara som använder klientprogram och en eller flera endpoints i ett eller flera api för maskinell/"automatisk" informationshantering.

Integration med IS Tools

För integration med IS Tools web API används ett servicekonto (med nyckel) för att komma åt den interaktiva dokumentationen över endpoints, med möjlighet att konsumera dessa med inmatade parametrar.

De tekniska detaljerna beskrivs mer utförligt under API - exempel.

Mer tips