Schemalagd automatik

Sedan Spring Release 2018 är det möjligt att med större precision schemalägga automatik.

Regelhanteraren

I regelhanteraren sker schemaläggning per grupp. Så snart gruppen styrs med "Only scheduled" eller "Normal and scheduled", är gruppen schemalagd och aktiveras av ett tidsuttryck. För automatik som endast nyttjas schemalagt väljs alternativet "Only scheduled" (endast schemaaktiverad), vilket hindrar automatiken från att också aktiveras av händelser.

Tidsuttryck

De inbyggda tidsuttrycken är år, månad, vecka, dag och timme. Utöver dessa fasta alternativ finns också "Custom", som möjliggör en annan precision. Ett tidsuttryck med "Custom" låser upp raden som visar motsvarande rad i cron, varvid ett inbyggt uttryck såsom vecka kan justeras för att passa verksamheten bättre.

Cron

För att uttrycka ett schema i text använder IS Tools en variant av cron, där den första parametern (minut) är borttagen. Det är således möjligt att schemalägga med en timmes precision. Det finns flertalet onlinehjälpmedel för att skapa uttryck, såsom http://www.cronmaker.com/. Uttrycket består i IS Tools av fyra positioner - timme, dag i månad, månad och veckodag. Varje position kan fyllas antingen med ett eller flera giltiga alternativ. Specialtecken * används istället för specificering av samtliga alternativ. Specialtecken ? används som inget specificerat alternativ.
 ┌───────────── timme(0 - 23)
 │ ┌───────────── dag i månad (1 - 31)
 │ │ ┌───────────── månad (1 - 12)
 │ │ │ ┌───────────── veckodag (0 - 6)
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 * * * *

Exempel

Varje timme, vilket motsvarar tidsuttryck timme: * * * ? Varje måndag lunchtid: 12 * * MON Veckodagar klockan 08, 12 och 18: 8,12,18 ? * MON-FRI Den 15:e varje månad, vid midnatt: 0 15 * ?

Mer tips