Större textstorlek

Standardfunktionalitet i webbläsaren kan användas för förstoring, eller zoom.

Större textstorlek med webbläsarens funktionalitet

I Firefox, Chrome och Edge kan man använda zoom med tangentbordskombinationerna ctrl+plus och ctrl+minus.

ctrl+plus zoomar in, för större text.

ctrl+minus zoomar ut, för mindre text.

ctrl+0 återställer zoom till 100%.

Mer tips