Tangentbords­genvägar

IS Tools kan till stor del manövreras med tangentbordet. Vi listar här nuvarande genvägar.
Menyvalsmeny (per applikation)
ctrl+k
Sektionsvalsmeny (per formulär)
alt+k
Nästa sektion (per formulär)
ctrl+pil ned
Föregående sektion (per formulär)
ctrl+pil upp
Nästa fält (per sektion)
tab
Föregående fält (per sektion)
shift+tab
Ny post (per formulär, aktiv sektion)
alt+n
Borttagning av post (per formulär, aktiv sektion)
alt+d
Spara (per formulär, aktiv sektion)
alt+s
Spara (per formulär, samtliga sektioner)
ctrl+alt+s
Nästa rad (tabellsektion)
pil ned
Föregående rad (tabellsektion)
pil upp
Markera aktiv rad (tabellsektion)
mellanslag
Editeringsläge/visningsläge (tabellsektion, aktiv cell)
retur

Mer tips