Bookmarklet och rapportmappar

Ett förbättringsförslag håller på att ta form för formuläret visa rapporter. I dagens version kan det ta tid att leta fram en specifik rapport bland många mappar. Till dess förbättringsförslaget produktionssätts kan bookmarklets användas.

Bookmarklet

En boomarklet är ett bokmärke som innehåller javaskript. Mer information kring bookmarklets finns här

Rapportmappar

I Firefox och Chrome kan bookmarlet open_all användas för att öppna samtliga rapportmappar i IS Tools. För att stänga samtliga rapportmappar kan bookmarklet close_all användas.

Exempel med Mozilla Firefox

Skärmklippen nedan visar hur ovan bookmarklets fungerar.

Ursprungligt läge

Visa rapporter - ursprungsläge Ovan skärmklipp visar ursprungsläget från visa rapporter, med applikationer användaren är medlem i. Skärmklippet visar också det läge som resulterar i användningen av bookmarklet close_all.

Expanderat läge

Visa rapporter - expanderade I ovan skärmklipp från visa rapporter har samtliga mappar expanderats med bookmarklet open_all. Med ctrl+f kan man i detta läge söka efter ett rapportnamn.