Fixerade kanter

Fixerade kanter är en funktionalitet som släpptes våren 2020. Funktionaliteten möjliggör ett bättre nyttjande av skärmens storlek, och kan aktiveras för både nya och befintliga formulär. Fixerade kanter stöds av samtliga sektionstyper, och vi jobbar också på ett heltäckande komponentstöd.

Hur fungerar det?

En förutsättning för användande är en yta med storlek sektionstyper och komponenter kan relatera till. Denna yta definieras i formulärdesignerns egenskapspanel i gruppen Layout, inställningen Dimensioner (bredd och höjd). Så snart denna yta fått sparade mått kan vardera sektion och komponent relatera till ytan, och positioneras med hjälp av de olika alternativ som finns för respektive kant. För att sektioner och komponenter ska kunna skala och sträckas ut på ett förutsägbart sätt bör ytan omsluta de sektioner och komponenter som används likt en ram.

Kantalternativ

En sektions eller komponents kanter kan ställas in som fixerade enligt följande alterantiv:
 • Över
  förinställt val, endast för horisontell kant
  sektionen/komponenten positioneras relativt ytas övre kant, positioneringens normalläge
 • Under
  endast för horisontell kant
  sektionen/komponenten positioneras relativt ytans undre kant, designläge och formulärsläge kan skilja sig åt
 • Vänster
  förinställt val, endast för vertikal kant
  sektionen/komponenten positioneras relativt ytans vänster kant, positioneringens normalläge
 • Höger
  endast för vertikal kant
  sektionen/komponenten positioneras relativt ytans höger kant, designläge och formulärsläge kan skilja sig åt
 • Båda (variabel storlek)
  sektionen/komponenten sträcks ut relativt ytans kanter
 • Skala proportionellt
  sektionen/komponenten får en storlek i skala relativt ytans definierade storlek
En sektion eller komponent med förinställda val beter sig som tidigare när ytan har definierats.

Exempel

Nedan visas ett formulär i designläge, vilket kan ses av den streckade linjen överst som separerar rityta och knapprad. Röd kant till höger och i botten definierar ytans gräns, vilken används för positionering av komponenterna. De rektanglar som använts i exemplet har varsin etikett placerad framför/ovan, som i samtliga fall utom ett har samma inställningar som rektangeln. fixerade kanter designläge I formulärsläge, då skärmens storlek liknar definierad yta visas komponenterna såsom i bilden ovan. I bilden nedan är skärmen både bredare och högre än definierad yta. fixerade kanter formulärsläge Positioneringsalternativen används också då skärmen är mindre än definierad yta, vilket visas i bilden nedan där skärmen både är smalare och lägre än definierad yta. fixerade kanter liten skärm Ett annat exempel med tabellsektioner visas nedan. Kolumner i tabeller har inga kantalternativ. fixerade kanter tabeller liten Nedan visas ovan exempel på en större skärm. Då sektionerna går kant-i-kant med definierad yta skalas samtliga sektioner med tillgänglig yta utan mellanrum. fixerade kanter tabeller stor