Schemalagd automatik

Schemalagd automatik

Sedan Spring Release 2018 är det möjligt att med större precision schemalägga automatik.

Regelhanteraren

I regelhanteraren sker schemaläggning per grupp. Så snart gruppen styrs med "Only scheduled" eller "Normal and scheduled", är gruppen schemalagd och aktiveras av ett tidsuttryck.

För automatik som endast nyttjas schemalagt väljs alternativet "Only scheduled" (endast schemaaktiverad), vilket hindrar automatiken från att också aktiveras av händelser.

Tidsuttryck

De inbyggda tidsuttrycken är år, månad, vecka, dag och timme. Utöver dessa fasta alternativ finns också "Custom", som möjliggör en annan precision.

Ett tidsuttryck med "Custom" låser upp raden som visar motsvarande rad i cron, varvid ett inbyggt uttryck såsom vecka kan justeras för att passa verksamheten bättre.

Cron

För att uttrycka ett schema i text använder IS Tools en variant av cron, där den första parametern (minut) är borttagen. Det är således möjligt att schemalägga med en timmes precision.

Det finns flertalet onlinehjälpmedel för att skapa uttryck, såsom http://www.cronmaker.com/.

Uttrycket består i IS Tools av fyra positioner - timme, dag i månad, månad och veckodag. Varje position kan fyllas antingen med ett eller flera giltiga alternativ. Specialtecken * används istället för specificering av samtliga alternativ. Specialtecken ? används som inget specificerat alternativ.

 ┌───────────── timme(0 - 23)
 │ ┌───────────── dag i månad (1 - 31)
 │ │ ┌───────────── månad (1 - 12)
 │ │ │ ┌───────────── veckodag (0 - 6)
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 * * * *

Exempel

Varje timme, vilket motsvarar tidsuttryck timme:
* * * ?

Varje måndag lunchtid:
12 * * MON

Veckodagar klockan 08, 12 och 18:
8,12,18 ? * MON-FRI

Den 15:e varje månad, vid midnatt:
0 15 * ?

Nyheter

Att som IT-konsult utveckla en lösning som gör behovet av konsulter ännu mindre, kan tyckas korkat. Men faktum är att det var precis den vägen Johan Barrebo, grundare och vd för IS Tools, valde att gå.
– Vi har nu lyckats etablera oss ute i Europa och jag ser att vi har stora möjligheter att ta en större del av marknaden även utomlands, säger han.

Ökad tillväxt innebar fler processer och mer information som skulle hanteras. För Eltel var situationen inte helt friktionsfri. Då infördes en molntjänst som kunde utvecklas i takt med företaget och ge kontroll på alla detaljer.
– Numera tar vi beslut baserade på fakta och statistik, inte på goda antaganden, säger Per Schjelderup från Eltel.

FTTH-konferensen i Valencia var startskottet för IS Tools expandering utomlands. Vi tog ett snack med Johan Wengelin, försäljningschef på IS Tools, för att kolla hur läget var efter konferensen och ta reda på varför IS Tools kommer att lyckas ute i Europa.

Sidor