Schemalagd automatik

Schemalagd automatik

Sedan Spring Release 2018 är det möjligt att med större precision schemalägga automatik.

Regelhanteraren

I regelhanteraren sker schemaläggning per grupp. Så snart gruppen styrs med "Only scheduled" eller "Normal and scheduled", är gruppen schemalagd och aktiveras av ett tidsuttryck.

För automatik som endast nyttjas schemalagt väljs alternativet "Only scheduled" (endast schemaaktiverad), vilket hindrar automatiken från att också aktiveras av händelser.

Tidsuttryck

De inbyggda tidsuttrycken är år, månad, vecka, dag och timme. Utöver dessa fasta alternativ finns också "Custom", som möjliggör en annan precision.

Ett tidsuttryck med "Custom" låser upp raden som visar motsvarande rad i cron, varvid ett inbyggt uttryck såsom vecka kan justeras för att passa verksamheten bättre.

Cron

För att uttrycka ett schema i text använder IS Tools en variant av cron, där den första parametern (minut) är borttagen. Det är således möjligt att schemalägga med en timmes precision.

Det finns flertalet onlinehjälpmedel för att skapa uttryck, såsom http://www.cronmaker.com/.

Uttrycket består i IS Tools av fyra positioner - timme, dag i månad, månad och veckodag. Varje position kan fyllas antingen med ett eller flera giltiga alternativ. Specialtecken * används istället för specificering av samtliga alternativ. Specialtecken ? används som inget specificerat alternativ.

 ┌───────────── timme(0 - 23)
 │ ┌───────────── dag i månad (1 - 31)
 │ │ ┌───────────── månad (1 - 12)
 │ │ │ ┌───────────── veckodag (0 - 6)
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 * * * *

Exempel

Varje timme, vilket motsvarar tidsuttryck timme:
* * * ?

Varje måndag lunchtid:
12 * * MON

Veckodagar klockan 08, 12 och 18:
8,12,18 ? * MON-FRI

Den 15:e varje månad, vid midnatt:
0 15 * ?

Nyheter

— Kan du klicka i Excel klarar du av IS Tools IT-system. Vi har sparat enorma mängder arbetstimmar sedan vi började använda deras lösning.
Niklas Lindström är it-arkitekt hos HSB Affärsstöd. De arbetar sedan några år tillbaka i IS Tools informationssystem.

— Den stora vinningen är att vi nu har stenkoll på alla detaljer och på ett enkelt sätt kan sköta allt från fakturering till olika nyckeltal för debitering, berättar han.

Nästa år träder den nya lagen om dataskydd i kraft. Då ska alla företag ha stenkoll på sina lagrade personuppgifter, något som kan innebära byte av hela it-system. En huvudvärk som användarna av IS Tools it-system slipper.

— Vi har redan den funktionalitet som krävs för att klara de nya kraven, säger Johan Barrebo, VD för IS Tools

Sidor