Större textstorlek

Standardfunktionalitet i webbläsaren kan användas för förstoring, eller zoom.

Större textstorlek med webbläsarens funktionalitet

I Firefox, Chrome och Edge kan man använda zoom med tangentbordskombinationernactrl++ och ctrl+-. ctrl++ zoomar in, för större text. ctrl+- zoomar ut, för mindre text. ctrl+0 återställer zoom till 100%.