Tips

Större textstorlek

Standardfunktionalitet i webbläsaren kan användas för förstoring, eller zoom.

Schemalagd automatik

Skrivskyddade fält visas idag annorlunda, för att användaren ska se vad som går att ändra och ej.