Tips

Bookmarklet och rapportmappar

Ett förbättringsförslag håller på att ta form för formuläret visa rapporter. Till dess förslaget produktionssätts kan bookmarklets användas.

Skrivskyddade fält i helsvart

Skrivskyddade fält visas idag annorlunda, för att användaren ska se vad som går att ändra och ej.