Tips

Schemalagd automatik

Sedan Spring Release 2018 är det möjligt att med större precision schemalägga automatik.

Bookmarklet och rapportmappar

Ett förbättringsförslag håller på att ta form för formuläret visa rapporter. Till dess förslaget produktionssätts kan bookmarklets användas.

Skrivskyddade fält i helsvart

Skrivskyddade fält visas idag annorlunda, för att användaren ska se vad som går att ändra och ej.