Data Center

IS Tools flyttar till
Oracle Cloud Infra­structure.

För att förbättra underhållet av vår infrastruktur migrerar IS Tools till Oracles Cloud Infrastructure plattform. Denna migrering ger också en högre säkerhetsklassning för våra tjänster, samt ökar smidighet i drift och verksamhet.

Mer information kring detta finns också på Oracle's webb.