image alternative text

IS Tools deltar i samarbetet
Schwedische Glasfaser-Allianz.

IS Tools är en av deltagarna i initiativet Schwedische Glasfaser-Allianz, som överför kunskap och erfarenhet från svenska fiberutrullningen till tyska FTTx-markanden.

Vi är glada för att kunna dela med oss av erfarenheter från svenska marknaden, och diskuterar gärna hur man kan förenkla och förbättra arbetsmetoder och rutiner för ökad effektivitet i fiberutrullningsprojekt.

Mer information (på tyska) kring detta initiativ finns här, med en kalender för webinars här.