Om IS Tools

Om företaget

IS Tools är ett svenskt IT-företag som utvecklar och driftar molntjänsten med samma namn, med drygt 70 000 användare världen över. Det finns mer än 1 000 individuella applikationer byggda på IS Tools plattform, vilka tillsammans har mer än 30 000 formulär.

Arbeta hos oss

Vi är alltid på jakt efter talangfulla individer. Om inga tjänster utannonseras nedan går det alltid att skicka ni en öppen ansökan. Vi ser fram emot din!

Historik

IS Tools bildades 2003 från en idé som ledde till en avknoppning från ett konsultbolag. I konsultbolaget upptäcktes ett olöst problem: Bolagets kunder hade en förändringstakt som ökade allt snabbare. Samtidigt ökade kundernas behov av IT-stöd till sina affärsprocesser. 
Kunderna levde med ständiga förändringskrav på IT-systemen vars utveckling fördröjde företagens möjligheter att förnya sig och förändras. Dessutom kostade IT-utvecklingen mycket pengar.

Den insikten ledde till en idé om att utveckla en ny typ av IT-plattform där kunderna själva, utan beroende av IT-specialister, snabbare kunde få fram körklara IT-applikationer. På senare tid har plattformstypen blivit mer känd och analysföretaget Gartner har definierat produktområdet som ’Application-Platform-as-a-Service’.

Contact