Ordna upp i Excelkaoset!

När många personer från flera håll ska samarbeta kring information används ofta Excel och e-post, till en kostnad av klipp-och-klistra, kommunikation och konsolidering. Växer eller ändras samarbetet, i antal personer blir administrationen tyngre.

IS Tools är lika enkelt som Excel, men har dynamiken för att hantera större mängder information och användare. Genom vår molntjänst och behörighetsmodul kan du sätta upp ett flöde där alla får se, lägga till eller ändra det som berör dem. Inget annat.

Kostnadsfritt prova-på-konto

Ditt företag kan sedan använda IS Tools kostnadsfritt i 30 dagar utan begränsningar eller förpliktelser att bli kund. När du registrerar dig så skapar vi ett konto som du kan använda för att bekanta dig med IS Tools oändliga möjligheter. Läs mer