The Conductor Tool

Från idé till körklar applikation i två steg

1. Ramverket

På några minuter har du tillgång till The Conductor Tool, som är klar att användas för att både skapa och köra applikationer. När du loggat in möts du av en meny med de verktyg som krävs för att bygga din applikation. Här skapar du datamodellen som är grunden för applikationen. Du skapar tabeller och fält – logiskt likt blad och kolumner i Excel. Observera att det inte behöver bli perfekt vid första försöket. Du kan när som helst ändra och modifiera applikationen.

2. Formulärbyggaren

När ramverket är färdigt är du redo att börja jobba med formulärbyggaren. Med enkel drag-and-drop placerar du tabeller och fält på en rityta och skapar ditt första formulär. När layouten känns bra sparar du formuläret, som automatiskt kan användas och testas direkt. Du kan förstås skapa flera formulär om du vill, men nu är din applikation klar att användas av dig själv och de användare du skapar.


Så optimerar du företagets arbetsflöden

Stegen ovan är det enda som behövs för att bygga en applikation där dina medarbetare kan hantera projektets data via användarvänliga formulär. The Conductor Tool har ytterligare funktioner som kan användas för att bygga ut applikationen och för att förhöja värdet för ditt företag samt förbättra era processer. Några vanligt använda funktioner är:

Åtkomsträttigheter

Här bestämmer du vilka som skall kunna läsa, uppdatera, skapa och ta bort information. Behörighetsmöjligheterna är viktiga för att de olika användarna ska kunna samarbeta säkert med både kunder och konsulter. Det betyder att ditt team och samtliga användare kan samarbeta mer integrerat och därmed effektivare.

Affärslogik och automatisering

Med hjälp av systemets regelfunktioner kan dina applikationer utföra ”smarta” åtgärder, såsom beräkningar (KPI:er), automatiska SMS eller skicka ut notifieringar via mail. Reglerna kan även användas till statusförändringar och styra ett arbetsflöde genom applikationerna.

Rapporter och nyckeltal

Ditt företag kan enkelt skapa skräddarsydda rapporter för olika mottagare och ändamål. Nyckeltal kan aggregeras och räknas ut för att sedan t ex läggas upp samlat i ett översiktsformulär. Dina formulär, byggda i steg 2, kan utökas och visualisera utvalda data geografiskt på en karta eller i grafer och stapeldiagram.

The Conductor Tool ger dig många fördelar

  • Full kontroll på aktiviteter (planering, genomförande, ansvarig part och inbördes beroenden).
  • Tidig och tydlig detektering av eventuella avvikelser ifrån bestämd plan.
  • Automatiserad funktionalitet för koordinering och kommunikation med, och sinsemellan, kunder och underleverantörer.
  • Enkelt att ta fram nyckeltal och rapporter.
  • Realtidsrapportering på olika nivåer för att överblicka projektets fortskridande och identifiera eventuella flaskhalsar.
  • Från idé till körklar applikation inom en vecka.
  • Rätt information till rätt part vid rätt tid.
  • Stöd för att genomföra många aktiviteter samtidigt.
  • Inbyggda funktioner för att automatisera processer och proaktivitet.
  • API som kommunicerar med - och blir en brygga mellan - företagets befintliga IT-system.

Nu har vi stenkoll på alla detaljer

— Kan du klicka i Excel klarar du av IS Tools IT-system. Vi har sparat enorma mängder arbetstimmar sedan vi började använda deras lösning. Niklas Lindström är it-arkitekt hos HSB Affärsstöd. De arbetar sedan några år tillbaka i IS Tools informationssystem. — Den stora vinningen är att vi nu har stenkoll på alla detaljer och på ett enkelt sätt kan sköta allt från fakturering till olika nyckeltal för debitering, berättar han.

Därför kan Sverige bli omsprunget i fiber-racet

Fiber
Fiberutbyggnaden i Sverige pågår för fullt. Frågan är om det är tillräckligt. Nu satsar flera länder ute i Europa stort på sina fibernät, vilket skapar en efterfrågan på kompetens. — Mycket av svenska resurser och kompetens kan inom kort komma att fångas upp av utlandet, när fler stora marknader börjar att bygga fiber på allvar, menar Marco Forzati, forskare vid institutet RISE.

Experten: Tips och tricks

Expertens tips och tricks
— Har du koll på hur du bäst importerar milslånga Excellistor? Hur du skapar egna filter? Eller snabbt ändra en uppgift? IS Tools projektledare Oliver Ahlberg delar med sig av sina smarta tips och tricks. Med dessa enkla knep kan du spara massor av tid när du jobbar.