Integrations­tjänst

Integrera med andra mjukvaror och tjänster

IS Tools har ett öppet API som möjliggör integrering med andra tjänster. I tilläggs­tjänsten ingår service­användare och interaktiv dokumentation över samtliga funktionsanrop.

Ramverket

Tilläggs­tjänsten fungerar med samtliga tabeller och fält som finns i applikationen, och kan användas för både informations­hantering och för förändring av informations­modellen.

Roller och användare

Tilläggs­tjänstens service­konto justeras med moln­tjänstens roll­baserade behörighets­konfiguration, vilket gör att även kunder och/eller leverantörer kan integrera med informationen i moln­tjänsten.