Interface som tjänst

Enkel automatisering

IS Tools interface-som-tjänst gör det möjligt att enkelt automatisera och integrera molntjänsten med andra mjukvaror och tjänster.

Vi driftar en programkod som med vår integrationstjänst exempelvis kontinuerligt synkroniserar informationen i IS Tools molntjänst med interna system, eller schemalagt exporterar ett informationsurval från IS Tools med annan tjänst eller mjukvara.

Ramverket

Tilläggstjänsten fungerar med samtliga tabeller och fält som finns i applikationen, och kan användas för både informationshantering och för förändring av informationsmodellen.

Roller och användare

Tilläggstjänstens servicekonto justeras med molntjänstens rollbaserade konfiguration, vilket gör att även kunder och/eller leverantörer kan integrera med informationen i molntjänsten.