Molntjänst

Från idé till körklar applikation

  1. Ram­verket

    På några minuter har du tillgång till IS Tools, som är klar att användas för att både skapa och köra applikationer. När du loggat in möts du av en meny med de verktyg som krävs för att bygga din applikation. Här skapar du datamodellen som är grunden för applikationen. Du skapar tabeller och fält – logiskt likt blad och kolumner i Excel. Observera att det inte behöver bli perfekt vid första försöket. Du kan när som helst ändra och modifiera applikationen.

  2. Formulär­byggaren

    När ramverket är färdigt är du redo att börja jobba med formulärbyggaren. Med enkel drag-and-drop placerar du tabeller och fält på en rityta och skapar ditt första formulär. När layouten känns bra sparar du formuläret, som automatiskt kan användas och testas direkt. Du kan förstås skapa flera formulär om du vill, men nu är din applikation klar att användas av dig själv och de användare du skapar.

  3. Roller och användare

    I de fall samarbetet sker med olika grader av informationsbehörighet justeras i detta steg den rollbaserade konfigurationen, som spänner över samtliga tabeller, fält och komponenter. Vanligen används separata roller för information och formulär/vyer, för att enkelt kunna inkludera fler parter i samarbetet. Efter denna justering kan endast rätt part nå rätt information.