Molntjänst

Från idé till körklar applikation

 1. Ram­verket

  På några minuter har du tillgång till IS Tools, som är klar att användas för att både skapa och köra applikationer. När du loggat in möts du av en meny med de verktyg som krävs för att bygga din applikation. Här skapar du datamodellen som är grunden för applikationen. Du skapar tabeller och fält – logiskt likt blad och kolumner i Excel. Observera att det inte behöver bli perfekt vid första försöket. Du kan när som helst ändra och modifiera applikationen.

 2. Formulär­byggaren

  När ramverket är färdigt är du redo att börja jobba med formulärbyggaren. Med enkel drag-and-drop placerar du tabeller och fält på en rityta och skapar ditt första formulär. När layouten känns bra sparar du formuläret, som automatiskt kan användas och testas direkt. Du kan förstås skapa flera formulär om du vill, men nu är din applikation klar att användas av dig själv och de användare du skapar.

 3. Roller och användare

  I de fall samarbetet sker med olika grader av informationsbehörighet justeras i detta steg den rollbaserade konfigurationen, som spänner över samtliga tabeller, fält och komponenter. Vanligen används separata roller för information och formulär/vyer, för att enkelt kunna inkludera fler parter i samarbetet. Efter denna justering kan endast rätt part nå rätt information.


Så optimerar du företagets arbetsflöden

Stegen ovan är det enda som behövs för att bygga en applikation där dina medarbetare kan hantera projektets data via användarvänliga formulär. IS Tools har ytterligare funktioner som kan användas för att bygga ut applikationen och för att förhöja värdet för ditt företag samt förbättra era processer. Några vanligt använda funktioner är:

Behörigheter

Här bestämmer du vilka behörigheter som tilldelas vilken roll, såsom läsa, uppdatera, skapa och ta bort information. En eller flera roller knyts därefter till dina användare. Behörighetsinställningarna är viktiga för att de olika användarna ska kunna samarbeta säkert med både kunder och konsulter. Det betyder att ditt team och samtliga användare kan samarbeta mer integrerat och därmed effektivare.

Affärs­logik och automat­isering

Med hjälp av systemets regelfunktioner kan dina applikationer utföra ”smarta” åtgärder, såsom beräkningar (KPI:er), automatiska SMS eller skicka ut notifieringar via mail. Reglerna kan även användas till statusförändringar och styra ett arbetsflöde genom applikationerna.

Rapporter och nyckel­tal

Ditt företag kan enkelt skapa skräddarsydda rapporter för olika mottagare och ändamål. Nyckeltal kan aggregeras och räknas ut för att sedan t ex läggas upp samlat i ett översiktsformulär. Dina formulär, byggda i steg 2, kan utökas och visualisera utvalda data geografiskt på en karta eller i grafer och stapeldiagram.

IS Tools ger dig många fördelar

 • Full kontroll på aktiviteter (planering, genomförande, ansvarig part och inbördes beroenden).
 • Tidig och tydlig detektering av eventuella avvikelser ifrån bestämd plan.
 • Automatiserad funktionalitet för koordinering och kommunikation med, och sinsemellan, kunder och underleverantörer.
 • Enkelt att ta fram nyckeltal och rapporter.
 • Realtidsrapportering på olika nivåer för att överblicka projektets fortskridande och identifiera eventuella flaskhalsar.
 • Från idé till körklar applikation inom en vecka.
 • Rätt information till rätt part vid rätt tid.
 • Stöd för att genomföra många aktiviteter samtidigt.
 • Inbyggda funktioner för att automatisera processer och proaktivitet.
 • API som kommunicerar med - och blir en brygga mellan - företagets befintliga IT-system.
IS Tools Egen­utvecklat Standard­program­vara Kalkyl­blad, ut­delningar etc.
Snabbstart Ja Nej Ja Ja
Användar­vänlig Ja Ja Nej Nej
Anpassad enligt krav­ställning Ja Ja Nej Nej
Anpassad över tid Ja Nej Nej Nej
Samarbete Ja Ja Nej
Strukturerad Ja Ja Nej
Effektiv Ja Nej