Schema­läggnings­tjänst

Erbjud fler valmöjligheter

Schema­läggnings­tjänsten är ett paketerat exempel på ett användarfall för möjliggörande av utlokaliserad plattformsfunktionalitet med hjälp av vår integrationstjänst. I ett scenario där ett flertal bokningar behöver göras, såsom vid projektering av kundinstallationer under ett infrastrukturprojekt, kan värdefull administrationstid sparas genom att exempelvis låta kunden själv välja tid baserat på tillgängliga resurser i området i schemaläggningstjänstens webbgränssnitt.

Ramverket

Tilläggstjänsten använder information i applikationen för att visa tillgänglig tid, samt sparar information om bokningar och ombokningar i applikationen. Både information för att visa tillgänglig tid och bokningar/ombokningar kan hanteras med logik, varför exempelvis en bokning automatiskt kan tilldelas ett team baserat på område och kompetenser.

Läs mer