Utbildning och konsult­tjänster

Utbildning, konsultation och implementations­expertis

IS Tools erbjuder ett urval av utbildningar i verktyget för kunder som själva snabbt vill kunna konfigurera avancerade molntjänster, eller för en superanvändare som i sin tur ska utbilda andra i molntjänsten.

Vi tillhandahåller också konsultation kring tjänster och integration, samt expertis i form av specialister på våra tjänster och mjukvara.